Zarade

Transkript poziva Barrett Business Services Inc (BBSI) za prvi kvartal 2020

Logo kape lutalice sa mehurićem za misli.

Izvor slike: The Motley Fool.

Barrett Business Services Inc (NASDAQ: BBSI)
Poziv za zarade u prvom kvartalu 2020
6. maja 2020, 12:00. И

Sadržaj:

  • Pripremljene napomene
  • Питања и одговори
  • Pozovite učesnike

Pripremljene napomene:

Operater

Dobar dan svima i hvala vam što ste učestvovali u današnjem konferencijskom pozivu za diskusiju o finansijskim rezultatima BBSI za prvi kvartal koji je završen 31. marta 2020.

Danas nam se pridružuju predsednik i izvršni direktor BBSI, g. Geri Kramer; finansijski direktor kompanije, gospodin Entoni Haris; i COO, g. Gerald Blotz. Nakon primedbi, otvorićemo poziv za vaša pitanja.Pre nego što krenemo dalje, molimo vas da uzmete u obzir izjavu kompanije o sigurnoj luci u smislu Zakona o reformi sudskih sporova u vezi sa privatnim hartijama od vrednosti iz 1995. Izjava daje važna upozorenja u vezi sa izjavama koje se odnose na budućnost. Primedbe kompanije tokom današnjeg konferencijskog poziva uključiće izjave koje se odnose na budućnost. Ove izjave, zajedno sa ostalim predstavljenim informacijama, koje ne odražavaju istorijsku činjenicu, podložne su brojnim rizicima i neizvesnostima, stvarni rezultati se mogu značajno razlikovati od onih koje impliciraju ove izjave koje se odnose na budućnost. Za više informacija o rizicima i neizvesnostima koji bi mogli da dovedu do toga da se stvarni rezultati razlikuju, pogledajte nedavno saopštenje o zaradi kompanije i kvartalni i godišnji izveštaj kompanije podnet Komisiji za hartije od vrednosti.

Želeo bih da podsetim sve, ovaj poziv će biti dostupan za ponavljanje do 6. juna 2020. sa početkom u 15:00 popodne po istočnom vremenu. Webcast će se ponovo reprodukovati -- repriza veb emitovanja će takođe biti dostupna preko linka u današnjem saopštenju za štampu, kao i na veb lokaciji kompanije na www.mybbsi.com.

Sada bih želeo da preusmerim poziv predsedniku i glavnom izvršnom direktoru BBSI, gospodinu Geriju Krameru. Gospodine, izvolite.Gary Kramer - Главни извршни директор

Hvala ti, Jerry. Zdravo svima i hvala vam što ste odvojili vreme da budete na pozivu. Događaji koji su se odigrali u protekla dva meseca bili su istorijski i bez presedana, a naša srca su za sve pogođene globalnom krizom.

U ime svih zaposlenih u BBSI, želimo da izrazimo duboku zahvalnost herojima u zdravstvu i onima koji prvi reaguju. Takođe bismo želeli da izrazimo svoju zahvalnost za promišljene akcije koje su preduzeli naši lideri u vladi za našu bezbednost, ali i za akcije koje su preduzeli da podrže mala preduzeća. O mnogim od ovih akcija biće reči tokom današnjeg poziva. Naši poslovni timovi su operativni i efikasno rade, pri čemu velika većina radi na daljinu, a BBSI je i dalje otvoren za poslovanje. Želim da odam priznanje i zahvalim svima u porodici BBSI, od kojih mnogi slušaju ovaj poziv, za njihov izuzetan odgovor na krizu. Nastavljamo da pružamo izvanrednu i neprekidnu uslugu našim klijentima i distributivnim partnerima.

Naš proizvod nikada nije bio relevantniji i naši timovi su se ponašali nesebično, zalažući se za vlasnika malog preduzeća. Ovi događaji su bili neočekivani i odigrali su se veoma brzo, vlasnik preduzeća i neki od naših partnera u distribuciji često nemaju potrebne resurse da svare sve ove brze promene i činjenice kako bi doneli informisane i mudre poslovne odluke. U ovakvim vremenima BBSI može da promeni živote naših klijenata i njihovih zaposlenih.

Kao organizacija, mi smo secirali i dešifrovali sve različite zakone od suštinskih i nebitnih, preko FFCRA, do Zakona o CARES i neumorno radimo sa našim klijentima kako bismo im pomogli u određivanju koja bi opcija bila najbolja za njihovu organizaciju. A onda smo izradili izveštaje ili napravili uvode kako bismo im pomogli da se prijave za ove razne grantove, zajmove i subvencije.

Pomagali smo klijentima u modifikaciji njihovog poslovanja ka osnovnim uslugama kako bi ostali otvoreni i obezbedili potrebne materijale, proizvode i usluge kako bi Amerika funkcionisala. Nastavljamo da pomažemo našim klijentima u restrukturiranju njihove radne snage, bilo kroz najbolju praksu rada na daljinu ili strategijom za otpuštanja i odsustva. Ako dođe do otpuštanja i radimo na tome da preusmerimo te raseljene zaposlene na druge BBSI klijente koji rastu kao rezultat pandemije i treba da ih zaposle. Jednostavno rečeno, naša vrednosna ponuda nikada nije bila relevantnija. Imati svoj lični tim u BBSI-u kada ste u nevolji je moćan saveznik u svom uglu.

Pre nego što pređem u kvart. Želeo bih da govorim o finansijskoj snazi ​​BBSI. Tokom proteklih nekoliko godina, preduzeli smo mnogo koraka i radnji kako bismo učvrstili naš bilans stanja. Ranije smo razgovarali o izgradnji finansijskog režima oko kompanije, a zatim o korišćenju viška kapitala za ulaganje u posao, povećanje dividende i zatim oportunistički otkup akcija. Počeli smo da otkupljujemo akcije tokom prvog kvartala, ali smo brzo obustavili program otkupa kada je privreda počela da stoji na mestu. Na kraju kvartala, naša stvarna raspoloživa gotovina i hartije od vrednosti su bile 94 miliona dolara i imamo dodatnih 50 miliona dolara kredita iza nas.

Naglasili smo naš portfelj pod više ekonomskih scenarija i ne predviđamo nijedan razuman scenario u kojem bi naš kapital i likvidnost bili nedovoljni. Mi smo dobri čuvari našeg kapitala i obezbedićemo da BBSI bude ovde dugoročno da podrži naše klijente, kanale distribucije, zaposlene i investitore.

Podeliću svoje preostale primedbe u tri dela. U prvom odeljku ću razgovarati o poslovanju u prvom kvartalu, zatim ću prokomentarisati ono što vidimo početkom aprila i korake koje smo preduzeli da bismo se izborili sa COVID-19 i treće i najvažnije, šta radimo da uspostavimo za rast i kapitalizaciju kada se privreda vrati u normalu. Zatim će Entoni Haris, naš novi finansijski direktor, izneti svoje pripremljene primedbe u vezi sa kvartalom, kao i finansijski pregled BBSI u svetu posle COVID-19. Konačno, otvorićemo red za pitanja.

Za prvi kvartal smo počeli snažno i bili smo u planu za januar i februar, ali smo u martu počeli da vidimo usporavanje prihoda i novih poslovnih transakcija zbog COVID-19. Završili smo kvartal sa rastom bruto obračuna od 5,8%. Da ovo stavimo u perspektivu, do februara su naši bruto računi porasli za 8% u odnosu na prethodnu godinu, a zatim je mart bio veći za 1,5%, što je rezultiralo rastom bruto računa od 5,8%.

Što se tiče broja naših klijenata, dodali smo 403 nova PEO klijenta, iskusili smo gubitak od 181 klijenta, 13 zbog potraživanja, 15 zbog nedostatka napredovanja, 7 zbog profila rizika, 15 preduzeća je prodato, 47 preduzeća zatvoreno, 7 preduzeća zatvoreno zbog na COVID, 77 ih je napustilo zbog konkurencije u cenama ili kompanija koje su se udaljile od modela spoljnih poslova. Ovo predstavlja povećanje u kvartalu od 222 neto nova klijenta. Naša zarada u prvom kvartalu bila je u skladu sa našim očekivanjima kada smo razmatrali efekat COVID-a u martu i imali smo dobar zamah o kojem će Entoni uskoro razgovarati, ali ovo je drevna istorija i ne odražava trenutnu ekonomiju.

Okrenuvši se današnjem okruženju, pandemija COVID-19 i posledična ekonomska kriza će, naravno, uticati na naše klijente i kao takvi će uticati na BDSI. Prvo, želeo bih da bolje objasnim bazu klijenata BBSI i kako mislimo da će pandemija uticati na njih i njihove industrije. Kao što znate, naš portfolio klijenata je u velikoj meri iskrivljen ka industriji plavih i sivih kragni. Nemamo klijente u industrijama sa najvećim problemima, kao što su avio kompanije i krstarenja. Od našeg portfelja klijenata, neki mogu osetiti poremećaj u svojoj specifičnoj industriji ili na njih može uticati neefikasnost skloništa u njihovoj geografiji. 18% naših klijenata kao procenat naplata bi bilo minimalno pogođeno COVID-om i vidimo da je bruto naplata spora sa fiksnog na pad od 7% u aprilu.

Ovo bi uključivalo, upravljanje otpadom, čišćenje, održavanje i uređenje prostora. 65% naših klijenata kao procenat obračuna bi bilo umereno pogođeno COVID-om i vidimo da se bruto obračuni smanjuju za 7% do 15% u aprilu. Ovo bi uključivalo izvođače, građevinarstvo, transport, logistiku i proizvodnju. 17% naših klijenata kao procenat obračuna bi bilo ozbiljno pogođeno COVID-om i vidimo da se bruto obračuni smanjuju sa 15% na 50% u aprilu. Ovo bi uključivalo restorane i ugostiteljstvo, maloprodaju i veleprodaju i profesionalne usluge.

Pokušaj predviđanja u ovom okruženju po industriji, klijentu i geografiji je budalasta i nespoznatljiva. Ono što možemo reći je da će neki klijenti napredovati, neki klijenti će biti blago pogođeni, a neki će biti duboko pogođeni. Sve u svemu, naši agregirani klijenti će biti smanjeni, neki će morati da se zatvore privremeno, neki će morati da se zatvore trajno, a kada se ponovo otvore, nemoguće je znati koliki će biti smanjeni kapaciteti ili koliko brzo će se povećavati.

Sa makroekonomske perspektive, naš posao sa kadrovima će usporiti najbrže i najdublje. Kada preduzeća moraju da naprave rezove, jedno od prvih mesta na koje odlaze je privremena radna snaga i doživljavamo naglo usporavanje prihoda od osoblja. Kao što znate, mi smo PEO koji ima mali broj zaposlenih. Naš PEO posao je mnogo veći i drži se mnogo bolje tokom bumova i autobusa u ekonomskom ciklusu. Entoni će u svojim komentarima dati više informacija u vezi sa privremenim finansijskim izveštajima za april.

Zatim ću razgovarati o različitim koracima koje smo preduzeli da bismo se izborili sa COVID-19. Znajući da će se naši prihodi usporiti zajedno sa činjenicom da niko ne može sa sigurnošću da predvidi kako će se ekonomija vratiti u život, morali smo da donesemo neke teške odluke u vezi sa našim poslovanjem i smanjenjem SG&A. Prva stvar koju smo uradili je da smanjimo bilo kakvu diskrecionu potrošnju u vezi sa marketingom i putovanjima, kao i odlaganje otvaranja novih filijala.

Sledeće odluke koje smo doneli bile su teže i uključivale su konsolidaciju filijala i uključivanje u otpuštanja i otpuštanja. Što se tiče konsolidacije naših filijala, kombinovali smo Gastoniju u Šarlotu, Ogden Ogden u Solt Lejk Sitiju i Vankuver Vašington u Portlandu. Takođe uspostavljamo novi koncept koji nazivamo satelitskom lokacijom. Ovo su lokacije koje su profitabilne i fokusirane na zapošljavanje, ali će njima obično upravljati lider u drugoj grani PEO. Hermiston je sada satelit Jakime, obala Oregona, koju čine Njuport, zaliv Kus u Tilamuku su sada sateliti Portlanda. Rozenberg je sada Eugenov satelit. Ovi potezi su napravljeni sa namerom da nastavimo sa rastom prihoda, istovremeno pružajući usluge našim klijentima, ali na ekonomičniji način. Takođe smo smanjili broj zaposlenih kako bismo podržali smanjenje prihoda. Kroz ove različite poteze, smanjili smo našu radnu snagu za 8% što se tiče otpuštanja i 9% što se odnosi na odsustva. Takođe smo eliminisali sve zaposlene na određeno vreme i smanjili radno vreme za neke zaposlene jer se rad ne može podržati prihodima.

Od danas smo produžili odmor do 1. juna. Krajem aprila imaćemo 57 filijala i stratifikacija je sledeća. Imamo 18 zrelih filijala sa stopama rada većim od 100 miliona dolara. Ovo je mera koju smo koristili da ukažemo na sposobnost grane da povećaju leveridž. Imamo 20 filijala u nastajanju koje rade između 30 i 100 miliona dolara. Imamo 19 filijala koje razmatramo da razvijamo sa stopom rada do 30 miliona dolara. Takođe imamo pet satelitskih operacija koje se fokusiraju na zapošljavanje i obično njima upravlja druga filijala.

Zatim ću razgovarati o različitim koracima koje sada preduzimamo da bismo osigurali da ćemo izaći jači i iskoristiti kapital u svetu nakon COVID-19. Kao što smo ranije razgovarali, investirali smo u našu novu tehnologiju okrenutu klijentima. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je tim prevazišao mnoge izazove u vezi sa COVID-19 i još uvek smo na putu za objavljivanje u drugom tromesečju. MyBBSI će biti lansiran u junu i svi novi klijenti će biti na našem novom sistemu. Zatim ćemo pretvoriti našu postojeću bazu klijenata tokom ostatka godine. Izuzetno smo uzbuđeni zbog ove tehnologije jer će poboljšati živote naših klijenata i naše živote. Na osnovu našeg dokazanog iskustva u dodavanju i zadržavanju poslovanja sa prosečnom IT platformom, naša nova ažurirana tehnološka platforma biće apsolutni ubrzivač rasta. Povećanje naše sposobnosti da budemo konkurentni na tržištu i da se bavimo novim poslovima koje ranije nismo mogli da postignemo. Vidimo ciljnu liniju i timovi trče da je pređu.

Što se tiče ubrzanja rasta, najavili smo da se Michael Saverien pridružio timu kao izvršni direktor prodaje i distribucije. Kao kompanija, imamo pojačan fokus i pažnju na prodaju u procesu prodaje, formirali smo namenski tim za marketing i komunikacije koji izveštava Majkla, čiji će prvi cilj biti razvoj i izvođenje uspešne kampanje za lansiranje MyBBSI. Napravili smo i sproveli formalne prodajne obuke za 250 naših zaposlenih koji su okrenuti tržištu, tako da će biti zadovoljni novim sistemom i adekvatno opremljeni za prodaju pre lansiranja. Imamo opsežno mapiranje od strane partnera za distribuciju i imaćemo koordiniran pristup kako bismo osigurali da naše poruke budu dosledne i tačne.

Imamo više marketinških strategija kako bismo osigurali da precizno napadamo distributivne partnere i klijente. Takođe smo podneli zahtev za našu PEO licencu u svakoj državi i očekujemo da ćemo u naredna četiri meseca biti potpuno licencirani. Trenutno imamo licencu samo u 20 država, što nas ponekad sprečava da poslujemo sa određenim klijentima. Ova promena će biti važan katalizator rasta jer ćemo moći da idemo gde god da odu naši klijenti. I što je još važnije, moći ćemo da pridobijemo nove klijente koji su nam istorijski možda bili preveliki.

Kada izađemo na tržište, nudimo najbolje od BBSI. U imovini imamo različite proizvode koji se sastoje od strateškog konsaltinga, ljudskih resursa, informacionih tehnologija, osiguranja, upravljanja rizicima, finansijske stabilnosti i osoblja. Kada se sretnemo sa potencijalnim klijentom, oni se mogu pridružiti BBSI-u jer danas imaju određenu bolnu tačku, ali će ostati jer mi isporučujemo čitav niz proizvoda besprekorno. Ljudi su bili i ostaju naš proizvod, koji nikada nije bio relevantniji za vlasnika preduzeća nego danas. Spakovanje njihovog znanja i stručnosti sa našom novom tehnološkom platformom i sposobnošću da obavljamo transakcije na nacionalnom nivou, strateški nas pozicionira da idemo za većim klijentima sa više znanja o tehnologiji i povećava naše ukupno dostupno tržište. Reći da smo spremni za neverovatan budući rast i da smo željni da ubrzamo naše prodajne napore nakon COVID-19 nije dovoljno reći.

Sada ću se obratiti Antoniju za njegove pripremljene primedbe.

Anthony Harris - Potpredsednik-finansije, sekretar i blagajnik

Хвала. Počeću sa pregledom naših rezultata za prvi kvartal, a zatim ću govoriti o našoj trenutnoj kapitalnoj poziciji. Na kraju, daću više komentara o tome kako COVID-19 trenutno utiče na naše poslovanje.

Neto gubitak za kvartal iznosio je 3,4 miliona dolara, u poređenju sa 2,3 miliona dolara u Q1 '19. Podsetimo se da smo istorijski imali gubitak u prvom tromesečju zbog viših poreza na zarade na početku svake godine. Bruto obračuni od 1,44 milijarde dolara porasli su za 5,8% u istom periodu. Bruto računi za PEO porasli su za 6,1% na 1,41 milijardu dolara. U okviru ove cifre, januar i februar su porasli za 8%, dok su naplate u martu porasle samo 1,5%, što je bilo približno 55 miliona dolara manje od planiranog zbog uticaja COVID-19 u drugoj polovini meseca.

kako kupiti 30-godišnje trezorske obveznice

Prihodi od osoblja su opali u skladu sa našim očekivanjima na 25,5 miliona dolara u Q1, u poređenju sa 27,7 miliona dolara u kvartalu prethodne godine. Neto prihodi od 219,1 milion dolara blago su porasli u odnosu na Q1 '19, pošto je rast prihoda od PEO-a uglavnom nadoknađen padom prihoda od osoblja. Troškovi naknada radnika kao procenat bruto obračuna iznosili su 4,3% u ovom kvartalu, što je u okviru našeg očekivanog raspona od 4,2% do 4,4%. Kvartalna nezavisna aktuarska procena rezultirala je smanjenjem obaveza iz prethodne godine od 800.000 dolara.

Učestalost zahteva za kompenzaciju naših radnika nastavlja da ima povoljan trend. U kvartalu smo videli relativnu učestalost potraživanja u zaostatku od 12 meseci kao procenat platnog spiska, smanjenu za 18% u poređenju sa prvim kvartalom 2019. SG&A u tromesečju su iznosili 32,1 milion dolara ili 2,2% bruto obračuna, u poređenju sa 33,2 miliona dolara ili 2,4% u kvartalu prethodne godine. SG&A uključuje beneficiju od 1,1 milion dolara zbog poništavanja kompenzacije akcija, što je delimično nadoknađeno ubrzanjem od 400.000 dolara zbog isplata u vezi sa otpuštanjima koja su se desila u Q1. Većina proaktivnog upravljanja troškovima o kojem je Geri govorio ne odražava se u našim rezultatima u prvom kvartalu, ali će biti u drugom kvartalu. Naši investicioni portfelji su zaradili 3 miliona dolara u prvom kvartalu, u poređenju sa 3,1 milion dolara u prethodnoj godini.

Sada želim više da razgovaram o našem kapitalu i poziciji likvidnosti, posebno u svetlu naših trenutnih makroekonomskih uslova. Zadovoljstvo mi je što mogu izvestiti da ostajemo u jakoj gotovinskoj poziciji sa jakim bilansom stanja i značajnom likvidnošću. Naše neograničene gotovinske investicije iznosile su 93,6 miliona dolara i nastavljamo da nemamo dugova na kraju kvartala, osim hipoteke od 4 miliona dolara na našu korporativnu centralu. Takođe smo postigli načelni dogovor sa Vels Fargom da povećamo našu kreditnu liniju sa 33 miliona dolara na 50 miliona dolara do jula 2021. godine, što će obezbediti još veću likvidnost i finansijsku fleksibilnost, ako nam zatreba.

Naše ograničene gotovinske investicije su iznosile 466,7 miliona dolara na kraju kvartala, za ukupne gotovinske investicije u našem bilansu od 560 miliona dolara. Od ovog iznosa, 50% se drži u gotovini. Naše prosečno trajanje je 1,4 godine, što je manje sa 1,6 na kraju godine. Naši portfelji ostaju konzervativno investirani sa prosečnim kvalitetom ulaganja AA i nijedna investicija nije veća od 4% našeg portfelja.

Na kraju godine, naš nerealizovani dobitak na investicijama iznosio je 3,9 miliona dolara, koji je u tromesečju smanjen na 100.000 dolara zbog nestabilnosti tržišta i povećanja kreditnih razlika u to vreme. Međutim, od 31. marta videli smo da se ovi kreditni rasponi smanjuju i naš nerealizovani dobitak od 30. aprila iznosio je približno 5 miliona dolara.

S obzirom da je većina kompanija na neki način pogođena COVID-19, mi proaktivno pratimo kreditni kvalitet naših investicija i do danas nismo zabeležili kreditne gubitke u našem portfoliju. Naš prosečan knjigovodstveni prinos je smanjen na 1,5% sa 2,3% na kraju godine, što je prvenstveno rezultat pada kratkoročnih prinosa na trezor u kvartalu. Očekujemo da će prosečan knjigovodstveni prinos ostati niži od planiranog za ovu godinu jer ostajemo u okruženju niske kamatne stope.

Nastavljamo da se fokusiramo na to da budemo dobri upravitelji našeg kapitala, upravljamo novčanim tokovima proaktivnim smanjenjem troškova, prilagođavanjem nivoa osoblja, usporavanjem potrošnje na kapitalne projekte i privremeno odgađanjem otvaranja tri filijale koja su bila zakazana za 2020. Kao što je Geri pomenuo, privremeno smo suspendovali naš program otkupa akcija nakon sticanja 59.000 akcija u Q1 po prosečnoj ceni od 50 dolara po akciji.

Želim da naglasim da ostajemo posvećeni vraćanju vrednosti našim akcionarima kroz našu dividendu, koju je, kao što smo juče objavili, Odbor proglasio na 0,30 dolara po akciji za kvartal. Takođe nastavljamo da ulažemo u našu kompaniju kroz kontinuirano uvođenje i marketing MyBBSI-ja i druge aktivnosti sa visokim uticajem tokom ovog perioda.

Zbog povećane neizvesnosti koju je stvorio COVID-19, uključujući trajanje virusa i dužinu različitih naloga za boravak kod kuće, povlačimo našu perspektivu za celu godinu. Ali želimo da pružimo dodatni uvid u uticaje COVID-19 na naše poslovanje od kraja prvog kvartala. Geri je pomenuo kako očekujemo da će COVID-19 uticati na različite industrije unutar naše baze klijenata. Sve u svemu, videli smo da su nedeljni bruto obračuni za PEO usluge opali za 16% u aprilu 2020. u poređenju sa aprilom 2019. Ovo smanjenje je prvenstveno rezultat pada broja zaposlenih i radnih sati.

Naš nedeljni obim bruto obračuna za PEO ostao je generalno stabilan na ovim nivoima tokom poslednje četiri nedelje. Imajte na umu da ove brojke predstavljaju obračune obrađene u aprilu i stoga mogu uključiti prihod koji je nastao u martu. Gledajući regionalne brojeve za isti period, naplate u Kaliforniji su smanjene za 18%, na severozapadu za 15%, na istočnoj obali za 4%, a region planinskih država je pokazao rast naplate od 3%. Da ponovimo, ostajemo otvoreni za poslovanje i nastavljamo sa aktivnom prodajom.

Međutim, u drugom kvartalu očekujemo neprilike za nove klijente u vezi sa trenutnim ekonomskim uslovima i vladinim ograničenjima. I mi smo videli ovaj trend u aprilu. Kao delimičan nadoknada, očekujemo da će se odlazak diskrecionih klijenata usporiti zbog vrednih usluga koje pružamo tokom ovog perioda. Naš nedeljni obim obračuna za osoblje je u aprilu manji za 35% u poređenju sa periodom od pre godinu dana. Opet, ovo može uključivati ​​prihode ostvarene u martu, ali je zamišljeno kao metrika za razumevanje najnovijeg uticaja COVID-19.

Jedna oblast fokusa našeg kadrovskog posla je logistička podrška maloprodajnoj distribuciji. Kako je maloprodaja dramatično usporila, ovi distributivni centri su sledili njihov primer. Smanjili smo broj zaposlenih na osnovu ovog pada. I dok prihodi od osoblja obično brzo opadaju u periodu pada, takođe očekujemo da će se brzo oporaviti kako se ekonomija bude poboljšala.

Ukupni kombinovani bruto obračuni za PEO i osoblje smanjeni su za 16% u aprilu u poređenju sa prethodnom godinom. Pažljivo pratimo naplatu potraživanja i nismo primetili povećanje neplaćanja računa klijenata ili loših dugova. Implementirali smo dodatne procese kako bismo osigurali da minimiziramo rizik potraživanja tokom ovog perioda.

Uvedeno je nekoliko vladinih programa za pomoć malim i srednjim preduzećima, uključujući FFCRA i Zakon o CARES. FFCRA sprovodi uslov za plaćeno odsustvo za mala preduzeća, finansiran od dolara za dolar putem poreskih kredita na plate. Dok je Zakon o CARES ustanovio program zaštite plata ili PPP, poreske kredite za zadržavanje zaposlenih i odlaganje poreza na plate poslodavca. Ovi programi su dizajnirani da podstaknu poslodavce da nastave da isplaćuju svoje zaposlene čak i kada je zaposleni možda bolestan ili su operacije kompanije suspendovane.

Na primer, JPP obezbeđuje zajam sa niskom kamatom malim preduzećima koji bi mogao biti oprošten do 100% ako se prihodi koriste za platne spiskove i druge bitne svrhe. Kada je donet Zakon o CARES-u, odmah smo počeli da edukujemo naše klijente o različitim programima i pomogli našim klijentima u apliciranju za JPP kredite. Kao rezultat ovih napora, procenjujemo da se preko 70% naših klijenata prijavilo za JPP kredit. Ovo je značajno jer će pomoći našim najugroženijim klijentima da ostanu na površini tokom ovog vremena, a takođe će imati koristi od BBSI-ja jer klijenti održavaju svoj platni spisak. Nismo iskusili mnogo ove pogodnosti u našim aprilskim brojevima zbog vremena zajmova i ciklusa platnog spiska, ali očekujemo blagi porast u maju.

Prelazeći na naknade za radnike, verujemo da je naš program nadoknade za radnike dobro izolovan od potencijalnih efekata COVID-19. Manje od 2% naših zaposlenih na radilištu je u zdravstvenom sektoru ili se smatraju onima koji prvi reaguju, kao što je generalno definisano, i ovo vidimo kao oblast niskog rizika za BBSI. Kao što je ranije pomenuto, učestalost naših potraživanja u kvartalu je opala i ovaj trend se nastavio u aprilu jer se učestalost potraživanja smanjivala brže od pada platnog spiska. Do danas nismo otvorili nijednu prijavu za COVID-19.

U širem smislu, takođe razmatramo uticaj na učestalost zahteva kako se ekonomski uslovi pogoršavaju. Očekujemo da će ova tipična korelacija biti značajno smanjena u trenutnom okruženju. Zbog obimnih ekonomskih podsticaja koji su ponuđeni. Na primer, sa dodatnih 600 dolara nedeljno za beneficije za nezaposlene kako je dozvoljeno Zakonom o CARES-u, više od 95% naših obuhvaćenih zaposlenih na gradilištu bi sada primalo više novca od nezaposlenosti nego od isplate obeštećenja za radnike.

Na kraju, iako ne možemo predvideti ozbiljnost ili trajanje ekonomskih uticaja COVID-19, na osnovu onoga što vidimo do aprila, možemo dati sledeće pretpostavke za naše očekivane godišnje rezultate. Očekujemo da će april biti najniža tačka za naše fakture i očekujemo da će se prihodi poboljšati kako se ukinu nalozi za sklonište i dok vidimo pozitivne efekte JPP. Očekujemo da troškovi kompenzacije za naše radnike ostanu u prethodno saopštenom rasponu od 4,2% do 4,4% bruto računa.

Očekujemo da će SG&A pasti između 6% i 10% u odnosu na prethodnu godinu na osnovu akcija koje smo do sada preduzeli, kao i naših internih projekcija kada očekujemo da će se radna snaga potpunije nastaviti. Očekujemo da će prihod od ulaganja biti približno 4 miliona dolara manji od našeg prvobitnog plana za ovu godinu zbog nižih prinosa u našoj konzervativnoj investicionoj strategiji.

Konačno, na osnovu našeg modeliranja, čak iu tim pesimističnim scenarijima i dalje smo profitabilni za godinu. Ne znamo konačan uticaj rasta naplate za ovu godinu. Znamo da su nas strategije koje smo primenile dovele u jaku poziciju. I ništa što vidimo u aprilu to ne menja. Gary?

najbolje jeftine akcije za kupovinu na robinhood-u

Gary Kramer - Главни извршни директор

Hvala, Anthony. U zaključku, finansije BBSI-ja su solidne i uvereni smo da ćemo prebroditi ovu pandemiju i izaći sa zamahom. Vlasnik preduzeća je otporan, a preduzetnički duh je živ i zdrav. Fokusiramo se na pružanje podrške vlasnicima preduzeća u trenutku kada im je to potrebno i takođe držimo pogled ka budućnosti za dugoročni rast. Uveren sam da će, kako zemlja počne da se vraća u normalu, BBSI biti spreman sa odličnim proizvodom i u poziciji da kapitalizuje.

I uz to ću to preći na pitanja. Jerry?

Питања и одговори:

Operater

Хвала вам. U ovom trenutku ćemo voditi sesiju pitanja i odgovora. [Uputstva za operatera] Prvo pitanje je od Krisa Mura, CJS Securities. Izvolite, gospodine.

Chris Moore - CJS Securities -- Analitičar

У реду. Хвала момци. Хеј добро јутро.

Gary Kramer - Главни извршни директор

Dobro jutro, Chris.

Chris Moore - CJS Securities -- Analitičar

[Ne može se dešifrovati] Razgovor o segmentiranju baze klijenata na vrstu medija, umereno izložen. Postoji li neka vrsta odnosa [Tehnička pitanja] veličine klijenata. Samo pokušavam da razumem, kao, na primer, ozbiljno da li tamo imate veće klijente [tehnička pitanja].

Gary Kramer - Главни извршни директор

Hej, Kris. Odgovoriću na ono što mislim da ste pitali. Ako nemaš ništa protiv, možeš li da prekineš vezu i pokušaš ponovo da se javiš, jer si provaljivao i izlazio, pa ću ti odgovoriti na ono što mislim da si pitao, a to je bilo, kada sam dao, nazovi, kvar naših klijenata, koji bi bio minimalno, umereno ili teže pogođen. Dakle, osnovna ideja je da smo dali - da vam damo predstavu o našim - industrijama u kojima se nalazimo i kako mislimo da će te industrije biti pogođene. Dakle, dali smo procente, i tako bi 18% bilo minimalno pogođeno i sve će to biti. Svi naši klijenti će obično biti oko tih 25%, u proseku će biti oko tih 25% proseka zaposlenih na gradilištu. Prosek veličine klijenta se neće zaista promeniti, bilo da se radi o velikim ili malim klijentima, ali 18% naših klijenata bi bilo minimalno pogođeno, 65% naših klijenata će biti umereno pogođeno. I to će biti smanjenje sa 7% na 15%, a 17% bi bilo veoma efikasno i oni će se smanjiti za 15% na 50%. Ali za mene, kada razmišljam o ovome, važno je, za one koji su umereno efikasni, oni će se brže vratiti. Kada pogledate države i kako im ide, njihov povratak u normalu. Dakle, ovo će biti vaši izvođači, vaša konstrukcija, transport i logistika, to su oni koji će se vratiti brže od, recimo, maloprodaje, restorana i bolnica.

Dakle, kada pomislim kada će se ekonomija vratiti i funkcionisati u maju, nazovite to da će 85% naše radne snage biti blizu normalne snage. A onda će preostalo, nazovite to 17% do 15%, početi da dolazi, ali će dolaziti sporije.

Chris Moore - CJS Securities -- Analitičar

To je od pomoći. Da li me čujete bolje ili mogu da se javim i pokušam ponovo.

Gary Kramer - Главни извршни директор

Могу да те чујем.

Chris Moore - CJS Securities -- Analitičar

Добро. Da, samo što se tiče toga da niko ne zna gde ćete imati iznos prihoda za fiskalnu '20, ali ako gledate fiskalnu '21. Samo pokušavam da sagledam fiskalnu 20. godinu iz baze, da li je - da li je verovatno da ćete dobiti bolji rast u istoj radnji ili rast novih klijenata u 21., kako gledate na to?

Gary Kramer - Главни извршни директор

Dakle, to je stvarno dobro pitanje. Ali ovde je teško odgovoriti sa bilo kojom vrstom preciznosti osim creva. Dakle, ja ću pretpostaviti da će se ekonomija vratiti u normalu. Nećemo morati ponovo da idemo u sklonište u četvrtom kvartalu, to ćemo shvatiti, i bićemo u stanju da radimo i efektivno – efektivno da imamo ekonomičnu ekonomiju. Pa kad pomislim kako ćemo rasti. Mislim da ćemo više nego verovatno primetiti povećanje prodaje istih kupaca, pošto se spuštamo sa najnižih vrednosti, to je mesto gde ćemo dobiti većinu našeg pop-a. A onda ćemo pod našom disciplinom nastaviti da dodajemo klijente.

Mislimo da ćemo moći da dodamo više klijenata u poslednjoj polovini godine, zbog prodaje, rekao bih, procesa prodaje kroz koji radimo kao što imamo bolju tehnologiju, bolji proizvod, imati -- biti u mogućnosti da radimo naš proizvod na nacionalnom nivou. Tako da mislim da će naša prodaja porasti više u trećem i četvrtom kvartalu, što će nas odvesti u 2020. Tako da mislim da će to biti pomalo mešavina oba, ali videćemo u mislima, mi videćemo uzlazni pravac i kod naših postojećih klijenata i kod klijenata koje ćemo dodati.

Chris Moore - CJS Securities -- Analitičar

Схватио сам. Vratiću se u red. Хвала момци.

Operater

Sledeće pitanje je od Jeffa Martina, ROTH Capital Partners. Izvolite, gospodine.

Jeff Martin - ROTH Capital Partners -- analitičar

Hvala, dobro jutro. Geri i Entoni se nadaju da ste dobro. Da, želeo sam da dobijem uvid u bazu vaših klijenata u smislu kako oni prolaze u različitim fazama ponovnog otvaranja, većina država to uzima na višefazni pristup. I ako biste mogli da iznesete svoje mišljenje o tome kako to utiče na različite oblasti vaše baze klijenata.

Gary Kramer - Главни извршни директор

Da. Tako da smo dali, nazovite to tri tranše, prva tranša sada efikasno funkcioniše. Druga tranša, iako su se smatrale prvenstveno suštinskim kao npr. izgradnja, stambena izgradnja, u zavisnosti od jurisdikcije u kojoj se nalazite, a to nije bila državna nadležnost. Zvao se okrug, vi ste u -- okrug je postavio dodatna ograničenja na recimo izgradnju u oblasti San Franciska. Pa, to je ukinuto. I ti ljudi su se vratili, sada se vraćaju na posao. Tako da osećamo da će ta srednja tranša - osetićemo brzo povećanje u toj srednjoj tranši. Da li će se vratiti tamo gde je bilo, šta bi bilo sa nekom vrstom smanjenog kapaciteta, moraćemo da sačekamo i vidimo, ali mislimo da ćemo iz te tranše dobiti brži rast.

A onda je treća tranša kada razmišljamo o restoranima i gostoprimstvu, zar ne -- restorani, oni su sada otvoreni, ali nisu ni blizu veličine i obima kao što su bili, oni su negde iza restorana umesto предњи. Gostoprimstvo, videli smo neka isključenja, videli smo tri isključenja naših klijenata do sada koja su bila povezana sa COVID-om na strani hotelijera. Maloprodaja i veleprodaja nije bila velika u tom prostoru, uglavnom u prostoru u kojem se mi nalazimo.

Obično je to Grab and Go, vaš posao tipa franšize u kojem se mi bavimo. A poslednje su profesionalne usluge i to -- taj će biti malo komplikovaniji jer tamo imamo neke stomatolozi i profesionalci i otišli su na nulu, zar ne. Stomatološka profesija je otišla na nulu. I kada se vrate njima, optičarima, kada se vrate u neku vrstu normalnosti. Još nemam taj odgovor. Znam da će to biti u poslednjem talasu, ali ne znam kada će biti taj poslednji talas.

Jeff Martin - ROTH Capital Partners -- analitičar

Добро. A onda sam želeo da zaronim u nešto više o strategiji prodaje u nastajanju i da radim dosta stvari drugačije i prošireno kao što je dobijanje vaše PEO licence u svakoj državi, ali možete li nam dati visok nivo šta su to prve tri inicijative sa lansiranjem myBBSI u smislu vaše prodajne strategije.

Gary Kramer - Главни извршни директор

Da, reći ću, imamo veoma organizovan i hirurški pristup tome kako ćemo izaći na tržište. Prvo i najvažnije, imaćemo najsavremeniju tehnologiju na koju ćemo biti ponosni, za koju mislimo da će se, nadamo se, prodati, ali znamo da moramo da je prodamo na tom tržištu . Јел тако. Tako da smo veoma ponosni na tehnologiju koju gradimo. Veoma smo ponosni na ono što će doneti na tržište i kako će otvoriti vrata. Dakle, ova tehnologija će nam uopšteno pomoći sa većim klijentima, pomoći će nam sa klijentima sa tehničkim znanjem i pomoći će nam da dođemo do klijenata do kojih ranije nismo mogli.

Tako da osećamo da će to otvoriti naše ukupno dostupno tržište. Sada, kada idemo na tržište, znamo da je ovo pomalo kanal -- izazovno prodajno okruženje, gde pokušavamo da prodamo u svetu Zoom, Skype i GoToMeeting, ali postajemo sve bolji u tome . I baš kao što je ceo svet i mislim da smo dobili dobar zanat, koji možemo -- koji možemo da razvijemo i iznesemo na tržište, čak i u drugom kvartalu. Dakle, kada pomislimo na klijente koji su nas napustili i znamo gde su otišli, da su doneli platni spisak u kući, ako su otišli zbog tehnologije. Znamo ko su i idemo da im pokucamo na vrata.

Svi naši partneri za distribuciju su mapirani sa nekim u našoj organizaciji i neko u našoj organizaciji će izaći i -- i dati predlog tim partnerima za distribuciju, tako da im odgovara naša tehnologija, tako da mogu da odu i naprave preporuka svojim klijentima. Dakle, mi, reći ću, imamo veoma dobru strategiju da radimo na principu jedan na jedan. A onda kad pomislimo na našu jednu mnogima. Bićemo malo drugačiji nego što smo imali u istoriji kada posmatramo drugačiji marketing i gledamo video snimke i prisustvo na Internetu i stvari te prirode gde možemo da pokušamo da dopremo naš do mnogih.

A onda kada razmišljamo o tome da budemo PEO u svakoj državi to će nam zaista pomoći. Јел тако. To će nam pomoći sa većim klijentima, zar ne, jer ako ste kupac PEO-a, želite sigurnost ugovora, želite lakoću poslovanja, želite da imate PEO koji može da ide svuda gde ste ili koji će ići tamo gde ste planirate da idete i mi ćemo to moći. Tako da se osećamo kao da ćemo moći da imamo strategiju u kojoj ćemo ići do većih klijenata i moći da servisiramo njihov posao gde god da odu. Dakle, mi smo – radili smo obuku, postajemo zaista dobri u tome. I zaista smo uzbuđeni zbog toga.

Jeff Martin - ROTH Capital Partners -- analitičar

Добро. I hvala vam na svim detaljima. A što se tiče uticaja u aprilu, ali bio sam radoznao, dali ste ga na osnovu bruto obračuna, da li imate koliko sati rada i promene broja zaposlenih su bile za april?

Gary Kramer - Главни извршни директор

Da, znači to je prvenstveno broj zaposlenih i odrađeni sati. Dakle, broj zaposlenih je smanjen za oko 13%, a radni sati su prvenstveno bili razlika. Stope plata, vidimo u osnovi ravne, malo veće od toga, postoji mali pomak u prosečnoj stopi plata jer vidite tip zaposlenog koji je otpušten ili zadržan u odnosu na to da se malo pomera, u suštini раван.

Anthony Harris - Potpredsednik-finansije, sekretar i blagajnik

A onda je došlo do blagog porasta vremena bolovanja jer ljudi koriste vreme bolovanja pre nego što odu na otkaz ili odsustvo. Dakle, tamo ste imali mali vetar u leđa. Ali sve u svemu, generalno je naših klijenata sve manje i vremenom su se smanjivali. Skratili su radno vreme, smanjili radnu snagu. Ali počinjemo da vidimo u prošlonedeljnom ciklusu platnog spiska, počinjemo da vidimo neki rast. Tako da se osećamo prijatno da mi -- ne želim, ne želim da ikada nazivam dnom, ali čini se da smo na dnu i da počinjemo da vidimo neku uzlaznu putanju. I mislimo da ćemo videti više putanje kako se države otvaraju, nastavljaju normalno poslovanje. Dobijamo mali vetar u leđa za zajam za JPP. Tako da se osećamo kao da je najgore iza nas i mi ćemo, mi ćemo rasti -- izrasti ćemo odavde za Q2.

Kada razmišljamo o Q2 uopšte, mislimo da znam, znam da nismo dali vodič i to je -- izazov je, da li je ovo V, da li je W, da li je oporavak u obliku slova U i naša kristalna kugla može nemoj to odrediti. Ali kada radimo naše modeliranje i gledamo ostatak godine, mislimo da ćemo skoro u svakom scenariju biti profitabilni za godinu. Mislimo realno da ćemo imati dobar profit. A onda kada pomislimo na drugi kvartal, drugi kvartal generalno će nam takođe biti profitabilan.

Jeff Martin - ROTH Capital Partners -- analitičar

Veoma korisno i ohrabrujuće. Хвала момци.

Operater

Sledeće pitanje je od Džoša Vogela iz kompanije Sidoti & Company. Izvolite, gospodine.

Josh Vogel - Sidoti & Company -- Analitičar

Хвала. Dobro jutro, Geri i Entoni, nadamo se da ste dobro. Takođe želim da dobijem sav nivo detalja i uvida, što je veoma korisno. Geri ste pomenuo kada ste govorili o opadanju klijenata u Q1 da ste imali sedam koje ste zatvorili zbog COVID-a. Zanimalo me da li imate broj za april?

Anthony Harris - Potpredsednik-finansije, sekretar i blagajnik

Da, dakle ovo... želim da kažem da je ovo malo subjektivno, ali ne previše subjektivno. Tako da smo imali sedam zatvorenih zbog COVID-a i to prvenstveno u oblasti hotelijerskog prostora, manjeg hotela, motela u Q1. Imali smo 10 klijenata – od prošle nedelje imali smo još 10 zatvorenih klijenata zbog COVID-a.

Josh Vogel - Sidoti & Company -- Analitičar

Dobro, super. Takođe sam video vest da je Kalifornija postala prva država koja je pozajmila od savezne vlade za isplatu nezaposlenosti. A Entoni, znam da ste malo pričali o beneficijama koje utiču na 95% zaposlenih na gradilištu koji danas zarađuju više novca nego da rade. Ali samo sam se pitao, postoji li nešto što možemo zaključiti iz vesti u Kaliforniji? I da li biste mogli da pročitate potencijalno šta se dešava u vašem portfoliju klijenata u toj državi?

Anthony Harris - Potpredsednik-finansije, sekretar i blagajnik

Pa, što se tiče nezaposlenosti, valjda ću reći da nas nije iznenadilo što je Kalifornija dostigla taj prag. Očekujemo da će nekoliko država u Kaliforniji verovatno biti jedna od prvih koja će to pogoditi. Svakako je stimulativni 3B program za nezaposlene bio od velike pomoći pojedinačnim zaposlenima, iako takođe vidimo da klijenti generalno govoreći žele da rade, a oni koji su morali da se zatvore ili otpuste su zbog naloga za smeštaj na radnom mestu. Tako da još uvek očekujemo da će se to vratiti onoliko brzo koliko se to povećava.

Tako su produžene naknade za nezaposlene nastavljene do 31. jula Zakonom o CARES. Dodatak od 600 dolara iz federalnog podsticaja, koji u ovom trenutku, očekujemo, će nam pomoći da izvršimo sve narudžbe za sklonište.

Gary Kramer - Главни извршни директор

Da, važna stvar je federalnih 600 dolara, to je očigledno od federalnih jedinica, a ne iz države. A ako mislite specifično za Kaliforniju, oni su ušli u poziciju zaduživanja 2008., 2009. tokom velike recesije. I trebalo im je oko devet godina da ga otplate i isplatili su ga na kraju 2018. Dakle, ako mislite da su bili u deficitu do kraja 18. godine, onda su 19. počeli da ga grade. A onda kada ste imali rekordnu nezaposlenost 2020. godine, oni nisu imali dovoljno u rezervi i zato su morali da odu u FED da to iskoriste.

Dakle, to je nekako, ne želim da -- neke države imaju bolju, reći ću, fiskalnu odgovornost i kasnije će biti uključene u saveznu subvenciju. Ali Kalifornija, znali smo da će biti jedna od prvih zbog načina na koji su uspeli kroz '08, '09.

Josh Vogel - Sidoti & Company -- Analitičar

Dobro, super. U odnosu na prethodna, pretpostavljam, četiri do šest kvartala smo videli, pretpostavljam, jedno od manjih povoljnih prilagođavanja kompa radnika. Znam da se to nekako radi na stalnoj osnovi, ali da li smo pri kraju ove vrste prilagođavanja? Ili možda možete da date samo malo boje kada uzmete ova prilagođavanja koliko su davno ove tvrdnje, pre koliko vremena su se zapravo pojavile? Obično je to nekoliko godina ili je situacija tečna.

Gary Kramer - Главни извршни директор

Da, tako da obično, kada razmišljate o postavljanju rezerve za gubitke za godinu, obično ćete nam dati neko vreme da starimo i razvijamo se, jer kada stari i razvijate, dobijate bolju sigurnost o tome šta će biti vaš procenjeni krajnji rezultat u toj godini .

Dakle, kada sada preduzimamo mere za prilagođavanje godina ranije nesreće, to će biti obično na ovom tržištu, biće za 17 godina i ranije i malo težine za 18, ali ne mnogo . Nećemo još malo dirati 19 godina da bismo tome dali još malo godina. Jedina stvar o kojoj samo želim da pričam je COVID i radnički komp, jer smo to spomenuli u našim pripremljenim napomenama.

I obično ako pomislite na to kada dobijete grip, grip nije vaš tipičan zahtev radnika. A razlog za to je taj što to generalno možete izneti u široj javnosti. Dakle, bolest obično nije obuhvaćena nadoknadom radnika. I smatramo da je naš portfelj prilično dobro izolovan od bilo kakve izloženosti radnika za COVID-19.

Ono što smo videli je da određene države donose preporučljive zakone za ono što nazivaju pretpostavkom. A pretpostavka je da ako ste prva linija, ako vaš požar, ako ste policija, ako ste medicinska sestra, ako ste doktor, države kažu da morate da radite i znate da ćete imate to u svom poslu i ako možete da pratite COVID, onda ćete samo pretpostaviti da ste ga zarazili na poslu i možete da podnesete tužbu radnika.

Dakle, mi osećamo svoj portfelj, mi ne radimo opštine, ne radimo vatrogasce, ne radimo policiju. Imamo izvesnu izloženost zdravstvenoj zaštiti, ali ne radimo bolnice. Dakle, izloženost zdravstvenoj zaštiti koju imamo biće vaša, lekari, što nam nije velika briga, jer oni sada sve rade preko TeleMed-a, što nas onda vodi do manjeg procenta, što će biti malo kućnog zdravlja, a nešto нега болесника.

Dakle, kada kažemo da je manje od 2% našeg portfelja u timu koji prvi reaguje u zdravstvenoj zaštiti, kada to smanjite, to će dostići manje od 1% naše izloženosti koja bi bila ono što bi države smatrale kao prvi reagujući ili prostor zdravstvene zaštite. Tako da se osećamo kao da smo veoma izolovani od toga što je ovo radnički covid događaj za BBSI.

Josh Vogel - Sidoti & Company -- Analitičar

To je stvarno od pomoći. Хвала вам. I poslednje, razumevanje u ovom okruženju, očuvanje gotovine je toliko važno, ali kada izađemo iz ovoga i uđemo u novu normalu, vi ste u poslednjih nekoliko godina nosili prilično bilans stanja. Kakvi su planovi, šta ćeš sa ovim novcem? Postoji li potencijal za veću dividendu, posebnu dividendu ili kako bi investitori trebali razmišljati o tome?

Gary Kramer - Главни извршни директор

Da, radujem se iskrenom razmišljanju o tome. Tako da mislim da upravo sada, kao što smo rekli u primedbama, mislim da ovome pristupamo kao i većina kompanija koje imaju obilje opreza, zar ne? Dakle, za 2020. mi zaista gledamo na to očuvanje kapitala pre svega i očigledno smo fokusirani na ono što možemo da uradimo da bismo upravljali kroz ovu pomoć našim klijentima da održe maržu, trim, tok novca i troškove gde možemo. Smanjenje gotovine koje smo videli na kraju Q1 je bilo očekivano i to je deo našeg cikličnog obrasca naših novčanih tokova. I modelirali smo ga kroz ostatak godine.

Kao deo tog obilja opreza, pauzirali smo otkup akcija. Na osnovu naših modela i gotovine koju imamo. Još uvek se osećamo kao da imamo dosta prostora da budemo veoma posvećeni dividendi i to smo izjavili. Reći ću, dok vidimo kako COVID prolazi i ekonomija se otvara i oporavlja i vidimo da se u drugoj polovini godine povećava gotovina, radujem se ponovnom razgovoru.

Anthony Harris - Potpredsednik-finansije, sekretar i blagajnik

Da, Džoš, i jedina druga stvar koju bih rekao je da će postojati mnogo kompanija koje su tamo u našoj industriji koje će – koje nisu imale naš bilans stanja, koje nisu imale našu finansijsku snagu koje će biti više problematične. I reći ću kada budemo razmišljali o tome da idemo napred, pozabavićemo se idejom da budemo akvizitivniji nego što smo bili u prošlosti.

koliko puta možete refinansirati studentske kredite

Josh Vogel - Sidoti & Company -- Analitičar

Добро. Pa, hvala vam što ste odgovorili na moja pitanja.

Anthony Harris - Potpredsednik-finansije, sekretar i blagajnik

Hvala, Josh.

Operater

Sledeće pitanje je od Vincenta Colicchia, Barrington Research. Izvolite, gospodine.

Vincent Colicchio - Barrington Research – analitičar

Da, Geri, koji deo prihoda je povezan sa konsolidacijom filijala koju ste spomenuli? I da li treba da budemo zabrinuti da bi proces mogao da ometa klijente?

Gary Kramer - Главни извршни директор

Da, dakle namera je da konsolidacije neće uticati na prihod i da neće uticati na uslugu. Dakle, kada razmišljamo o konsolidaciji, ono što radimo je da eliminišemo deo strukture troškova koji ide uz to. A onda kada pomislimo na naše satelitske filijale koje će sada izveštavati u PEO filijale, namera je bila da se uklone neki slojevi upravljanja. Dakle, ono što radimo je da konsolidujemo preduzeća, pružamo usluge našim klijentima, održavamo ili ubrzavamo prihode i zaista samo pokušavamo da vodimo računa o strani troškova u jednačini.

Vincent Colicchio - Barrington Research – analitičar

Схватио сам. A onda ste dodali usluge koje pružate klijentima, savetodavni rad koji obavljate i tako dalje. Šta ste uradili da ne narušite zadovoljstvo klijenata od strane momaka, a da ne budete preopterećeni u pogledu vrste normalnih stvari, oni to čine?

Gary Kramer - Главни извршни директор

Dakle, ako mislite na naše proizvode upravo sada, naši timovi su zlato na tržištu, zar ne. Ovi vlasnici preduzeća koji pokušavaju sami da se izbore sa ovim – ako niste sa BBSI i radite ovo sami, ovo će biti pravi izazov na tržištu da to uradite. Imamo timove i infrastrukturu koju možemo kroz našu -- našu ekspertizu da sagledamo ove različite zakone, da sagledamo ove različite zakone, da vam pomognemo da ih razumete, da vam pomognemo sa vašim izveštajima o platnom spisku, dizajniramo ga tako da možete da podnesete svoj platni spisak извештаји.

Ako nemate bankara, mi znamo bankara, upoznaćemo vas sa bankarom, izvešćemo vas u prvi red. Јел тако. Dakle, mi smo -- uradili smo mnogo posla u ovom -- u ovom okruženju. I iskreno, mislim da će naše zadržavanje biti bolje nego što smo očekivali i da će biti bolje nego što smo očekivali jer vrednost koju trenutno dajemo ide našim klijentima. Tako da me to ne brine toliko. Mislim da će ono što ćemo videti jeste da će biti malo izazovnije prebacivanje posla, samo zato što su ljudi nekako zbijeni i još ne razmišljaju o većem svetu, samo pokušavaju da prođu kroz svoje , upravljaju svojim novčanim tokovima, likvidnošću i prolaze kroz svoje planove.

I videćemo malo usporavanje broja klijenata u drugom tromesečju, za koje mislimo da će se povećati u Q3, kako se ekonomija otvara i imamo proizvod koji možemo da dovedemo do naše tehnologije. Tako da mislim da će ovo dugoročno biti dobro -- nažalost, to će biti dobra vest za BBSI, jer mislim da ćemo dobiti mnogo više preporuka klijenata. Mislim da ćemo, puno smo pomogli. Mnogo smo pomogli našim partnerima u distribuciji. Naši partneri u distribuciji prvenstveno sami vode mala preduzeća.

Pomažemo im u njihovom poslovanju. Pomogli smo im da se prijave za kredit. Јел тако. Ako im pomognemo kada su u nevolji, onda će, nadamo se, imati malo posla i uputiti nas na više posla. Dakle, tamo gde zaista mislimo da ćemo izaći iz jačih nego što smo odgovorili i veoma smo optimistični u pogledu budućnosti.

Vincent Colicchio - Barrington Research – analitičar

I kakav je vaš -- kakav je vaš pristup cenama u ovom okruženju?

Gary Kramer - Главни извршни директор

Kada smo prošli kroz maj, april je već bio vezan za knjige u mesecu aprilu, kada je COVID udario, kada smo pomislili na maj. Naša ideja za maj je bila da pogledamo mi -- znamo da ste u nevolji, vlasniku preduzeća. Želimo da ovo olakšamo, bez obzira na uslove koji su bili, ponovo ćemo vam to dati. Dakle, obnavljanje po isteku, mi smo to nazvali.

Kada smo ušli u jun, jun je kada ćemo početi da gledamo, pogledamo industriju, pogledamo prostor i pogledamo da potencijalno počinje malo da diže cenu, na kraju, mislimo da će cene morati da rastu da podržimo poslovanje i trudimo se da budemo dugoročni partner za naše klijente, trudimo se da ne kvarimo naše klijente, ali na kraju mislim da cene moraju da rastu da bi odražavale napore koje moramo da uradimo da bismo za podršku poslovanju za COVID.

Vincent Colicchio - Barrington Research – analitičar–

prosečan broj prodavnica u tržnom centru

Добро. Hvala na odgovorima na moja pitanja.

Operater

Imamo pitanje od Bila Dezellema, Tieton Capital Management. Izvolite, gospodine.

Bill Dezellem - Tieton Capital Management -- analitičar

Хвала вам. Imam grupu pitanja. Prvi je nastavak na ranije pitanje ili možda raniji odgovor u vezi sa akvizicijama, da li biste nam rekli kroz vaš proces razmišljanja i/ili strategiju da kada dođe vreme da se ozbiljnije bavite akvizicijama, kako ćete će nastaviti?

Gary Kramer - Главни извршни директор

Da. Osnovna ideja je da bismo, naša strategija bi ostala ista što se tiče pokušaja otvaranja filijala na tržištima na kojima nismo. Tako da ne bih tražio konsolidaciju u, recimo Kaliforniji, jer imamo veliki otisak u Kaliforniji, ali ako smo imali nekoga ko je naišao da ima posla na mestima na koja smo želeli da idemo, u tri koje smo planirali za ovu godinu bili su Novi Meksiko, Tenesi i Teksas. Da je neko došao, da se moram predstaviti u takvim geografskim područjima, tako bismo razmišljali o tome da prođemo kroz proces sticanja.

Bill Dezellem - Tieton Capital Management -- analitičar

Велико ХВАЛА. I onda imam dva pitanja koja razjašnjavaju ono što ste ranije rekli u svojim primedbama. Molim vas, ponovite cenu otpuštanja koja ste uradili i uticaj koji je to imalo. Mislim da ste rekli u martovskom tromesečju. Ali ako je u Q2, podelite ga za nas, molim vas.

Anthony Harris - Potpredsednik-finansije, sekretar i blagajnik

Dakle, ako govorite o troškovima koji su kao ubrzane isplate otpremnina. Za Q1, bilo je oko 400.000 dolara koje je bilo uključeno u to, za Q2 ćemo ponovo videti oko 400.000 dolara u vezi sa ubrzanim naknadama za otpremnine, ali ćemo takođe imati u Q2 dodatnih 1,2 miliona dolara, videćete da će doći za izvršnu promenu, sporazumi o razdvajanju koji su prethodno podneti.

Gary Kramer - Главни извршни директор

Да. Mi -- kada razmišljamo o odsustvima, otpuštanja su trajna -- otpuštanja su trajna ušteda i otpuštanja.

Anthony Harris - Potpredsednik-finansije, sekretar i blagajnik

Da, ušteda i ja mogu da uskočim u to, ušteda, otpuštanja su oko 140.000 dolara nedeljno, to je ušteda za otpuštanja. I to će biti do kraja godine. A onda kada pomislimo na odsustvo, odsustvo će nas spasiti, verovatno na tom istom stadionu. Mi -- verujte mi, ne želim da dajem otkaz, želim da se ekonomija nastavi, želim da vratim naše zaposlene, ali mislimo da ćemo biti na odmoru do kraja maja, morali smo da napravimo odluka o tome kada ćemo početi da vraćamo ljude u junu na osnovu toga kako ekonomija počinje da se vraća u normalu. Dakle, odsustvo, ne predviđamo da će to biti ušteda od godinu dana, mislimo da će to biti Q - nazovite to Q2 i potencijalno Q3 u zavisnosti od toga kako se ekonomija otvara.

Bill Dezellem - Tieton Capital Management -- analitičar

У реду. Podsećanja radi, rekli ste ovo u uvodnoj reči, koji procenat radne snage ste otpustili, a koji procenat je otpušten?

Gary Kramer - Главни извршни директор

Naravno. Tako da sam za odsustvo, nažalost, dobio 20 stranica na ovom scenariju, Bil. Dakle, daj mi sekund da pronađem taj.

Bill Dezellem - Tieton Capital Management -- analitičar

Ne, u redu je, mislio sam da tražiš. Mislim da ste upravo ovo rekli, ali samo zbog -- radi jasnoće, otpuštanja. Oni su trajni, ne samo ove godine već zauvek i to je samo čisto smanjenje troškova. A odsustva, to su, kao što ste rekli, privremeni, to ćete morati da shvatite kada ih vratite, da li smo to čuli i dobro razumeli?

Gary Kramer - Главни извршни директор

Da. Otpuštanja su bila 8%. Odsustva su bila 9% i onda smo eliminisali ako smo imali zaposlene na određeno vreme, eliminisali smo zaposlene na određeno vreme i onda su neki naši ljudi po satu i smanjili smo neke sate ako posla nije bilo. A kada razmišljamo o odsustvu, to je uglavnom uticalo na jedan od naših -- jednog od naših -- dela naših poslovnih timova, a to su ljudi koji se bave rizikom i proces razmišljanja, pošto smo znali da -- znali smo da se kreće novi posao да успори. Dakle, nismo hteli da imamo toliku garanciju da uradimo. A onda smo znali da će se posao na terenu usporiti, jer kako smo se sklonili na mestu, a niko nije radio, onda nećemo imati posla da idemo na njihovu lokaciju, tako da predviđamo da će se to ponovo pokrenuti kada se ekonomija nastavi, a posebno zato što, gledajte, mislim - evo vrednosti kada se ova preduzeća ponovo otvore, ne znaju kako da se ponovo otvore u svetu COVID-a, zar ne. Oni ne znaju kako -- ne znaju šta je normalno i mi moramo da im pomognemo oko svih propisa i usklađenosti što se tiče socijalnog distanciranja i maski i termometara i kako da urade sve što treba da uradite u kako bi funkcionisali u ovom svetu i ti ljudi će biti ključni za pomoć tim klijentima da se vrate u normalu.

Bill Dezellem - Tieton Capital Management -- analitičar

Велико ХВАЛА. A onda još jedno pitanje i ja ću se vratiti u red. Ne samo da smo imali COVID, već smo imali i da postanete izvršni direktor, Geri. Dakle, otpuštanja, kako -- šta je -- podela između smanjenja troškova koja su bila povezana sa vašim ponovnim razmišljanjem o poslu i koliki procenat tih otpuštanja je zaista podstaknut virusom i naveo vas da ponovo razmislite o poslu kao rezultat то?

Gary Kramer - Главни извршни директор

Dakle, dobro pitanje. Nemam odgovor, osim što smo imali plan od 100 dana i taj plan je trajao četiri dana. A onda smo morali brzo da se prilagodimo i donesemo odluke za ono što mislimo da je najbolja strategija za dugoročni uspeh BBSI.

Tako da medeni mesec uopšte nije dugo trajao, Bil. I doneli smo najbolje odluke koje smo mogli na osnovu činjenica koje smo imali kako bismo bili sigurni da smo prebrodili oluju, ali što je još važnije, trošimo svoje vreme i pažnju na to kako da izađemo iz ovoga i kako da kapitalizujemo tržište delite na osnovu proizvoda koji imamo i celog posla koji smo obavili.

Bill Dezellem - Tieton Capital Management -- analitičar

Сјајно. Hvala obojici što ste odgovorili na pitanja.

Gary Kramer - Главни извршни директор

Hvala, Bill.

Operater

Ovim je završena sesija pitanja i odgovora. Sada bih želeo da vratim poziv gospodinu Krameru za završne reči. Izvolite, gospodine Kramer.

Gary Kramer - Главни извршни директор

Hvala ti, Jerry. Hvala svima na izdvojenom vremenu. Hvala svima što ste zainteresovani za BBSI. Zaista radimo velike stvari na tržištu sa našim klijentima i optimisti smo da ćemo se, kada se ova ekonomija okrene, okrenuti brže od t i vratiti se rastu. Zato hvala svima na svemu. I molim vas, budite sigurni.

Operater

[Završne reči operatera]

Trajanje: 62 minuta

Pozovite učesnike:

Gary Kramer - Главни извршни директор

Anthony Harris - Potpredsednik-finansije, sekretar i blagajnik

Chris Moore - CJS Securities -- Analitičar

Jeff Martin - ROTH Capital Partners -- analitičar

Josh Vogel - Sidoti & Company -- Analitičar

Vincent Colicchio - Barrington Research – analitičar

Bill Dezellem - Tieton Capital Management -- analitičar

Više BBSI analiza

Sve zarade pozivaju na transkripte

AlphaStreet Logo^